Välkommen

Sedan 2006 har Jämtland i snitt tagit emot drygt 200 flyktingar varje år. Det är en rejäl ökning, åren innan var det cirka 70 personer per år. För att kunna hjälpa alla dessa nya invånare på ett bra sätt och dessutom klara av att ta emot fler människor när det behövs har vi startat ett Kris- och Traumacenter i Jämtland.

Det är både en psykosocial enhet för flyktingar och ett samarbetsprojekt mellan länets kommuner, länsstyrelse och landsting. Projektet stöttas också ekonomiskt av Europeiska Unionen via Europiska Flyktingfonden. Vi startade i september 2008 och håller på till i augusti 2011. Då hoppas vi att Kris- och Traumacentret utvecklats från ett projekt till en permanent verksamhet.